11 lutego 2023

Spotkanie grupy „Krystyna” – miting otwarty

15 lutego 2023 o godzinie 17:00, przy ulicy Piłsudskiego 3 (budynek starej plebanii)

odbędzie się otwarty miting grupy „Krystyna”, na który serdecznie zapraszamy w imieniu naszego przyjaciela Ryszarda, który to obchodzić będzie w tym dniu dwudziestą piątą rocznicę trzeźwości.