O nas

Jeśli masz problem Ty, lub ktoś z Twoich bliskich, być może to właśnie teraz jest odpowiedni moment byś postanowił, że DOŚĆ JUŻ TEGO!!!

Nigdy nie jest za późno! Nawet wówczas, gdy odnosisz nieodparte wrażenie, że jesteś już na dnie i nie ma dla ciebie ratunku – wskażemy Ci, w jaki sposób można na powrót świadomie odbudować i tworzyć swoje nowe życie.
Cierpienie w chorobie alkoholowej – cierpienie Twoje a także całej rodziny niejako zmusza do szukania rozwiązania tego bolesnego problemu. Ono istnieje! Jest wyjście z tej, wydawałoby się, niemożliwej do rozwiązania sytuacji. Ale to przede wszystkim Ty musisz zechcieć sobie pomóc! Bez Twojej decyzji i otwartej obecności nie możemy Ci pomóc. Odkryjemy przed Tobą, że słabość może stać się siłą! Jeżeli tylko zechcesz będziemy Ci towarzyszyć w tym, jak „opada mgła” z Twego umysłu. Wskażemy drogę i damy Ci narzędzia niezbędne do radosnego, trzeźwego życia. Tak, ta droga jest radosna! Pamiętaj, Twoje życie ma sens! – nawet, gdy wydaje Ci się,że tak nie jest. Możesz go odkryć na nowo, lecz to Ty musisz zdecydować czy chcesz żyć i to nową jakością życia. Nauczymy Cię jak radzić sobie ze sobą i światem bez środków zmieniających świadomość.

TWOJA CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ TO TWÓJ SKARB!!!

Nasz Klub mieści się w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 50 (Budynek biurowca CORA-TEXu). Przytulne wnętrze, odrębne pomieszczenie do rozmów indywidualnych, TV, telefon i szerokopasmowy internet sprawiają, iż możemy czuć się tu jak w domu, odbywać spotkania i prowadzić rozmowy, które umacniają nas w naszym trzeźwieniu oraz wzbogacają nas duchowo.

Osobom uzależnionym pomagamy w trybie natychmiastowym, umieszczeniem na oddziałach odwykowych lub ośrodkach terapeutycznych, po powrocie zapewniając dalszą terapię stacjonarną oraz uczestnictwo w działających grupach AA. Krasnostawski klub wraz z działającymi równolegle grupami ma wieloletnią i chlubna tradycję w pomaganiu uzależnionym i ich rodzinom.

Niech słowa: alkoholizm, odwyk, uzależnienie, grupa AA nie będą dla potrzebujących tematem tabu. Chcemy i potrafimy Wam pomóc. Po to jesteśmy.

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wszelkie możliwe formy rozpowszechniania i promowania trzeźwego stylu życia, zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych; udzielanie pomocy, wsparcia, informacji i konsultacji specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnień, a także przemocą w rodzinie.

Zakres naszej działalności to: promowanie abstynencji w życiu codziennym, wypełnienie wolnego czasu, organizowanie odpoczynku, zabawa bez alkoholu w spokojnej i miłej atmosferze, koła zainteresowań, edukacja, informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami, organizacjami i instytucjami w zakresie profilaktyki alkoholowej. Pomoc w przypadkach uzależnień i współuzależnień, terapia i doraźna pomoc psychologiczna oraz psychiatryczna, prawna. Motywowanie do podjęcia terapii i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu, osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi. Ścisła współpraca stowarzyszenia z grupami samopomocowymi AA, AL-Anon a także z Przychodnią Leczenia Uzależnień oraz Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.