10 marca 2022

Walne zebranie

Informujemy, że dnia 25 marca 2022 (piątek) o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021. Na zebraniu będzie też poruszona kwestia składek członkowskich.

Read More