6 lutego 2023

Spotkanie grupy AA „Krystyna” i zebranie społeczności „Odnowy”

8 lutego 2023 o godzinie 17:00, przy ulicy Piłsudskiego 3 (budynek starej plebanii)

odbędzie się spotkanie grupy AA p.n. „Krystyna”, na które serdecznie zapraszamy.
Bezpośrednio po mitingu odbędzie się zebranie społeczności Krasnostawskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ODNOWA” dotyczące spraw bieżących.