3 marca 2021

Walne zebranie członków Klubu

Informujemy, że dnia 19.03.2021, o godzinie 1800, odbędzie się walne zebranie członków Krasnostawskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Odnowa” w formie spotkania online.
Prosimy o obecność.