29 listopada 2021

Walne zebranie członków Stowarzyszenia (3)

Z powodu braku kworum, walne nadzwyczajne zebranie nie odbyło się. Ogłaszamy kolejny termin walnego zebrania na

28-12-2021 (wtorek), godzina 18:00.

Obecność na zebraniu obowiązkowa.